Borsa Terimleri

Borsa Terimleri

Borsa terimleri ve açıklamaları.

Yatırım ortaklıkları – Borsa terimleri sözlüğü

Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile uluslararası borsalarda ve borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetleri madenlerden oluşan portföyü işlemek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına...

Yatırım fonu – Borsa terimleri sözlüğü

Yatırım Fonları; Hisse Senedi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili gibi kolaylıkla işlem yapabileceğiniz ya da Altın, Yabancı Menkul Kıymet, Vadeli İşlem Sözleşmeleri gibi işlem maliyeti olan yatırım araçlarını kullanarak ve portföyün çeşitlendirilmesi...

Yatırım danışmanlığı – Borsa terimleri sözlüğü

Yatırım danışmanlığı belli bir ücret karşılığında, sermaye piyasası araçları için yatırımcılara yazılı veya sözlü olarak yorumlar verilmesine ve tavsiyelerde bulunulması kavramına verilen addır. Bu kavram da belirtilen danışmanlık hizmeti alınacak kişi...

Yapay piyasa / Yapay fiyat nedir? – Borsa terimleri sözlüğü

Bir veya birkaç üyenin, bir veya birden fazla seans boyunca herhangi bir menkul kıymet için, söz konusu menkul kıymetin gerçek piyasa değerini yansıtmayacak şekilde fiyat yapay fiyat teşekkül ettirecek şekilde sürekli...

Yabancı yatırım fonu – Borsa terimleri sözlüğü

Yatırım Fonları; Hisse Senedi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili gibi kolaylıkla işlem yapabileceğiniz ya da Altın, Yabancı Menkul Kıymet, Vadeli İşlem Sözleşmeleri gibi işlem maliyeti olan yatırım araçlarını kullanarak ve portföyün çeşitlendirilmesi...

Yabancı sermaye piyasası araçları – Borsa terimleri sözlüğü

Ülkemizde olduğu gibi farklı ülkelerde de sermaye piyasası araçları farklı kurumlarca ihraç edilirler. Yabancı Sermaye Piyasası Aracı: Çıkarıldıkları ülke borsalarında alım ve satım konusu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca özellikleri belirlenen...

Yabancı ortaklık – Borsa terimleri sözlüğü

Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatında tanımlanan dışarıda yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre yabancı sermaye piyasası araçlarını çıkaran ortaklıklar ile yatırım ortaklıklarıdır. Bu ortaklık tipi kesinlikle dışarıda yerleşik firma olmalıdır. Yani...

Yabancı hisse senedi – Borsa terimleri sözlüğü

Adı üzerinde Türki’ye dışında olan firmalar tarafından ihraç edilen hisse senetlerine yabancı hisse senetleri denilmektedir. Ülkemizde şu zamanlarda oldukça popüler olan bu hisselere internet üzerinden yatırım yapılabilmektedir. Şuanda popüler olmasının sebebi...

Volalite nedir? – Borsa terimleri sözlüğü

Sahip olunan kıymetin fiyatında ki sürekli değişiklik yani oynaklığa volatilite denilmektedir. Genelde standart sapma ile veya varyansının alınmasıyla ölçülmektedir. Yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkan yüksek volatilite piyasada belirsizliği göstermektedir. Finansal ürünün...

Varlığa dayalı menkul kıymet – Borsa terimleri sözlüğü

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alacak karşılığı ihraç edilen kıymetli evrak anlamına gelmektedir. Bu evraklar; bankaların tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat kredileri ile finansman şirketlerinin kendi mevzuatları gereğince açmış oldukları krediler, finansal...